ترموستات میلیگراد مدل Normal
​​​​​​​قابل اتصال به:
• کولرهای آبی
​​​​​​​• فن کوئل های 4 لوله (دوفصل)

اطلاعات بیشتر

MG5300N

محصولات

ترموستات میلیگراد مدل Free Contact
قابل اتصال به:
• کولرهای آبی
​​​​​​​• فن کوئل های 4 لوله (دوفصل)
• پکیج های گرمایشی
• داکت اسپلیترها

MG5300F

اطلاعات بیشتر

ترموستات میلیگراد مدل هوشمند
​​​​​​​قابلیت اتصال به:
• کولرهای آبی
​​​​​​​• فن کوئل های 4 لوله (دوفصل)
• پکیج های گرمایشی
• داکت اسپلیترها

MG5300FW

اطلاعات بیشتر

ترموستات میلیگراد مدل Modbus
​​​​​​​قابل اتصال به:
• فن کوئل های 4 لوله (دوفصل)
​​​​​​​• سازگار با سیستم‌های دارای پروتکل Modbus

MG5300M

اطلاعات بیشتر

ترموستات میلیگراد مدل Free Contact
قابل اتصال به:
• کولرهای آبی
​​​​​​​• فن کوئل های 4 لوله (دوفصل)
• پکیج های گرمایشی
• داکت اسپلیترها

MG5300F2

اطلاعات بیشتر