ترموستات میلیگراد
مدل  ​​​​​OEM​​​​​​

​• اتصال به سیستم های داکت اسپلیتر
• اتصال به فن کوئل های دولوله و چهار لوله
• اتصال به پکیج های گرمایشی
• اتصال به کولرهای آبی
• تنظیم تاخیرهای قطع و وصل خروجی های سرمایشی/ گرمایشی
• تنظیم تاخیر عوض شدن سرعت فن
• قابلیت جئولوکیشن
• قابلیت برنامه ریزی هفتگی
• به روزرسانی نرم افزار ترموستات از راه دور (OTA)

سفارشی سازی

اتصال مستقیم به سرور شرکت های ثالث

​• اتصال مستقیم به سرور با استفاده از پروتکل Wi-Fi
قابلیت اتصال با استفاده از پروتکل های MQTT HTTP HTTP WebSocket

• به روز رسانی نرم افزار ترموستات از طریق سرور های میلیگراد
• به روز رسانی نرم افزار از طریق سرور شرکت ثالت 
• به روزرسانی نرم افزار ترموستات از راه دور (OTA)

​​سرور شرکت ثالث

ADSL Modem/Router

ترموستات میلیگراد

​​​Wi-Fi

​​​Wi-Fi
​​​​​​​GSM

​نرم افزار شرکت ثالث
​​​​​​​نرم افزار میلیگراد

اتصال به هاب مرکزی خانه هوشمند بدون سیم

​• اتصال به هاب مرکزی با استفاده از پروتکل های Wi-Fi , Bluetooth, Zigbee 
قابلیت شخصی سازی دستورات های ترموستات

• به روز رسانی نرم افزار ترموستات از طریق سرور های میلیگراد(OTA)
• دریافت به روز رسانی نرم افزار میلیگراد از طریق هاب مرکزی

​​سرور شرکت ثالث

Smart Home Hub

Bluetooth
​​​​​​​Zigbee
​​​Wi-Fi

ترموستات میلیگراد

​نرم افزار شرکت ثالث

​​​Wi-Fi
​​​​​​​GSM

اتصال به هاب مرکزی خانه هوشمند با سیم

​• اتصال به هاب مرکزی با استفاده از پروتکل ModeBus
قابلیت شخصی سازی دستور های ترموستات

• به روز رسانی نرم افزار ترموستات از طریق سرور های میلیگراد(OTA)

​​سرور شرکت ثالث

ترموستات میلیگراد

ModeBus


Smart Home Hub

​​​Wi-Fi
GSM

​نرم افزار شرکت ثالث

​قابلیت سفارشی سازی میلیگراد برای سازگاری این محصول با پلتفرم های اینترنت اشیا شرکت های ثالث در نظر گرفته شده است. در حال حاضر میلیگراد از روش های زیر برای اتصال به سیستم های خانه هوشمند استفاده می کند.

•